Artiklar

10 tips när du ska köpa pool

1. Gör en budget

Räkna in alla moment som krävs för poolbygget, markarbete, elektriker, kranbil med mera. Glöm inte hur det ska se ut runt poolen, såsom trädäck, planteringar och dylikt.

2. Välj pooltyp

Hur ska din pool se ut? Det finns mark- och ovanjordspooler, ska det vara en pool i glasfiber, rostfritt eller thermopool? Kanske vill du komplettera med ett spabad eller göra någon helt egen design. Hur mycket vill du göra själv? Även detta styr i viss mån vilken pool du väljer. Viktigast är dock att du ska känna dig trygg och säker med ditt val och din leverantör.

3. Välj plats

Söderläge är det bästa ställen för en pool, se också till att poolen inte hamnar för nära skuggande träd och buskar, dessa kan också skräpa ner i poolen. Tänk på helhetsintrycket, skapa en miljö som passar dig och din tomt, kanske ett trädäck eller marksten runt poolen.

4. Planering och grundarbete

Planera ordentligt innan du sätter i gång, ha inte för bråttom. Grundarbetet är viktigt för att poolen ska hålla länge. För ovanjordspooler gäller det att packa en grusbädd för att ha ett hårt bärlager att ställa poolen på. Markpooler kräver mer jobb och kanske behövs det hyras in någon som gräver och gör dränering.

5. Liner eller mosaik? Pooltak eller poolskydd? Trappa eller stege?

Liner är det vanligaste tätskiktet i en markpool. Fördelen är att man får en lätt konstruktion som är stark och flexibel och som kan ta upp små rörelser och sättningar i marken. Linern finns i olika färger och mönster. Den är lättare att underhålla än till exempel kakel- eller mosaik där smuts kan fastna i fogarna. Vill du ha en pool med äkta mosaik krävs en gjuten poolstomme och kostnaden ökar markant. Ett polskydd har många funktioner men främst är det till för säkerheten. Alla poolägare är enligt lag skyldiga att antingen täcka över sin pool med ett säkert poolskydd eller bygga in poolen med ett 90 cm högt staket med låsbar grind. Ett poolskydd eller pooltak hjälper dessutom till att hålla poolen ren från skräp och håller kvar värmen i vattnet, detta minskar förbrukningen av kemikalier i poolen. När du har valt pooltyp kommer även frågan om trappa eller stege upp. Trappornas fördel är att de gör det lättare att kliva i och ur poolen och att man kan sitta på ett trappsteg och njuta i solen. Men en trappa är betydligt dyrare än en stege.

6. Djupet

Det allra vanligaste är ett pooldjup mellan 115 och 135 cm (väggdjup 130-150 cm). Djupare än så behövs inte för lek, simning och rekreation. En jämndjup pool är dessutom bäst för bad och lek, eftersom hemmapooler brukar vara så små att det är svårt att få till en bra lutning om man vill ha en övergång från grunt till djupt.

7. Uppvärmning

I dag finns energieffektiva uppvärmningssystem som gör att man kan hålla behagliga +28°C med god driftsekonomi. Mest populärt är att använda en poolvärmepump. Det är en specialanpassad luft-/vattenvärmepump som dockas in direkt på poolens cirkulationssystem. Poolvärmepumparna ger normalt 4–5 gånger mer än de drar vid +15°C i utetemperatur. Med en solfångare klarar man cirka 80 procent av värmebehovet men då varierar temperaturen mer. Vid värmeböljor blir det över 30°C och när det regnar sjunker temperaturen. Det kan vara bra att installera en elpatron för att ge stödvärme när det behövs. Om ditt hus har bergvärmepump eller vedpanna kan en värmeväxlare installeras för att föra över värme till poolen. Det viktigaste är att värmekällan du väljer har tillräcklig kapacitet.

8. Underhåll

Avsätt en halvtimme i veckan för att dammsuga, dosera kemikalier och plocka skärp. Sedan behövs det kanske läggas en halvdag på våren och hösten för att sätta i gång och stänga poolen för säsongen.

9. Vinterstängning och våröppning

I en markpool med liner kan man behålla vattnet hela vintern, den klarar av att frysa. Töm pump, filter och ledningar och plugga inlopp och bräddavlopp, ta bort och förvara känslig utrustning i ett frostfritt utrymme. Täck poolen med poolplåtar så får du ett säkert skydd för djur och människor. I en pool ovanför mark måste du däremot tömma och kan bara spara några decimeter vatten. Vid våröppningen ska all utrustning sättas tillbaka, pump, filter och ledningar behöver gås igenom och poolen återfyllas. Passa på att riktigt storstäda poolen vid vinterstänging och/eller våröppningen.

10. Miljö

Kemikalier och uppvärmning. Hur illa är egentligen en pool för miljön? I dag finns det bra alternativ till kemikalierna. En saltklorinator tillverkar klor av salt och är skonsammare mot hud, ögon och miljön än vanligt klor. Uppvärmningen kan ske med solfångare och poolvärmepumpar som ger energieffektiv uppvärmning. En pool kan också byggas klimatsmart. Det finns bland annat poolstommar i återvunnen polyeten som är starkt och hållbart.